Zasady zarządzania finansami

Aby dobrze zarządzać finansami, trzeba najpierw posiadać wiedzę w następujących obszarach:

– Sprawozdania finansowe: Bilans i rachunek zysków i strat (lub rachunek zysków i strat)

– Jak wykorzystać wskaźniki do analizy finansowej: Wskaźniki płynności, wskaźniki aktywności, wskaźniki rentowności i wskaźniki dźwigni. Przykłady obejmują wskaźnik bieżącej płynności, wskaźnik szybkiej płynności, wskaźnik polityki zadłużenia i wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego.

– Jak wykorzystać informacje finansowe do zarządzania przedsiębiorstwem: Wykorzystanie funduszy, decyzje inwestycyjne, decyzje finansowe i decyzje dotyczące dywidendy. Przykłady obejmują teorię struktury kapitału i teorię trade off.

Solidne podstawy w tych czterech obszarach pozwalają na:

– Zrozumieć, jak firma działa z perspektywy rachunkowości z perspektywy rachunku zysków i strat oraz bilansu. To zrozumienie pozwala nadać sens większości wiadomości finansowych. Przykłady obejmują, jak zyski mogą być dotknięte przez wzrost sprzedaży lub cięcia kosztów.

Po drugie, należy wiedzieć, jak czytać między wierszami podczas czytania sprawozdań finansowych. Na przykład, ważne jest, aby wiedzieć, że nie wszystkie „zyski” są równe. Zysk nie musi oznaczać, że firma zarobiła więcej pieniędzy niż na początku lub że jest teraz warta więcej niż przed osiągnięciem zysku. 

Więcej na: tiptors.pl

 

Related Posts